PL EN
Analiza wpływu czasu postrzegania na długość drogi zatrzymania przez pryzmat czynników psychofizycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Military Institute of Armour and Automotive Technology
Data publikacji: 30-12-2015
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2015;70(4)
 
STRESZCZENIE
Przebieg procesu hamowania ma kluczowe znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu. Szczególnie w sytuacjach krytycznych wszelkie determinanty wpływające na długość drogi hamowania pojazdu nabierają poważnego znaczenia. Analiza procesu hamowania może być prowadzona w aspekcie mechaniki zwłaszcza sił kontaktowych i dynamiki elementów roboczych układu hamulcowego, ale również z punktu widzenia czynników psychofizycznych. Ten drugi aspekt zaczyna być dostrzegany w zakresie czynników wywołanych działaniami o charakterze militarnym. W artykule analizowano czynniki wpływające na czas postrzegania kierowcy oraz jego wpływ na długość drogi hamowania w zależności od prędkości jazdy. Przedstawiono rezultaty obliczeń analitycznych. Ich celem jest zobrazowanie istniejących zależności i ich wpływu na drogę hamowania poprzez zmianę czasu zatrzymania. W aspekcie pojazdów specjalnych biorących udział w misjach wojskowych wyodrębniono dodatkowe czynniki mogące wpływać na czas ryzyka. Wymienione czynniki zestawiono w sposób tabelaryczny, zgodnie z hierarchią ich występowania. W artykule dostrzeżono pewne rozbieżności w publikowanych na przestrzeni lat danych literaturowych dotyczących czasu zatrzymania.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X