PL EN
Ocena wpływu systemów automatycznego hamowania na bezpieczeństwo pieszych
 
Więcej
Ukryj
1
Automotive Industry Institute
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2017;77(3)
 
STRESZCZENIE
Tematem niniejszej publikacji jest przedstawienie korzyści z zastosowania systemów automatycznego hamowania awaryjnego (AEBS) z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszego. Za główne parametry uznano liczbę zdarzeń niepożądanych (najechanie na przechodnia) i wypadków oraz prawdopodobieństwo poniesienia śmierci lub poważnych obrażeń przez pieszego. Na podstawie danych statystycznych dostępnych w literaturze prawdopodobieństwo obrażeń (poważnych i śmiertelnych) uzależniono od prędkości zderzenia oraz wieku pieszego. Następnie przeprowadzono analizę metodą Monte Carlo dla sytuacji prowadzących do wypadku (uwzględniono 1000 przypadków dla każdej z 10 założonych odległości pomiędzy pieszym a samochodem). Zmienność parametrów wejściowych takich jak prędkość początkowa samochodu, czas reakcji kierowcy, opóźnienie hamowania, czas zwłoki zadziałania hamulców, czas narastania opóźnienia hamowania została przybliżona za pomocą rozkładów normalnych lub logarytmiczno-normalnych. Wiek pieszego przedstawiono jako rozkład przybliżający piramidę wieku społeczeństwa polskiego. Przeprowadzone analizy wykazały znaczący wzrost bezpieczeństwa pieszego (spadek następujących parametrów: liczby zdarzeń niepożądanych, prawdopodobieństwa śmierci lub poważnych obrażeń o 40–50%). Niniejsza publikacja przedstawia na przykładzie AEBS korzyści z wprowadzenia zaawansowanych systemów wsparcia kierowcy, które nie są jeszcze powszechnie stosowane i będą dopiero wdrażane.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X