PL EN
Kryteria oceny bankowozów nowej generacji
 
Więcej
Ukryj
1
Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT)
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2016;73(3)
 
Artykuł (PDF)
 
STRESZCZENIE
W świetle obowiązującego w Polsce Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 roku rozróżnia się trzy typy bankowozów: A, B i C, przy czym najwyższe wymagania ustanowiono dla typu A. W artykule omówione są wymagania przepisów i opracowane jako proponowane kryteria oceny bankowozów nowej generacji (typu A). Potwierdzeniem spełnienia wymagań przepisów przez bankowozy są certyfikaty wydane na podstawie badań przez akredytowane jednostki.Została przedstawiona propozycja podziału bankowozów nowej generacji na 5 klas ochrony przeciwnapadowej: A1 - standardowa, A2 - standardowa plus, A3 – profesjonalna,  A4 - profesjonalna plus i A5 – extra. Przedstawiono również propozycję tzw. „wskaźnika oceny bankowozów”, jako średnią ważoną siedmiu wskaźników cząstkowych. Na przykładzie bankowozu wykonanego, jako prototyp przez konsorcjum: PIMOT, WAT, ITS i AMZ-Kutno w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadzono ocenę klasy i obliczono ogólny wskaźnik oceny bankowozu. Podane w artykule metody oceny bankowozów typu A mogą być bardzo przydatne przy opracowywaniu i badaniach porównawczych nowych pojazdów i przedstawianych dla klientów ofertach na rynku produktów.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top